نام و نام خانوادگی : تاج الملوک - فرخی برفه

تاریخ شروع کارشناسی : 1387/06/09

رشته کارشناسی : امور پزشکی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:استان البرز

شماره پروانه :187/5170

شماره تلفن همراه: 09122611088

شماره تلفن : 026-32226394

آدرس : کرج، خیابان شهید بهشتی، خیابان پدیدار، کوچه اکبری، پلاک16

شرح صلاحیت
"- آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به کمیسیون
هاي پزشكي.
- صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگی.
- معاينات اوليه و مجدد مصدومين و تطبيق با قانون ديات و تعيين نقص عضوي و ارش.
- معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي.
- معاینه مجدد مصدومین و اعلام بهبودی یا ایجاد نقص عضو و ارش."

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز