نام و نام خانوادگی : مژگان - منصوری

تاریخ شروع کارشناسی : 1386/02/08

رشته کارشناسی : امور پزشکی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:سراسر کشور

شماره پروانه :187/3690

شماره تلفن همراه: 09122137502

شماره تلفن : 026-33410686

آدرس : "مهر شهر، فاز 3، گلستان یکم، کوچه روبروی صنفی یک، کوچه بن بست رز 2، مطب دکتر منصوری"

شرح صلاحیت
"- اظهار نظر در مورد حفظ اسرار حرفه ای و حفظ اطلاعات پرونده بیمار.

- آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به کمسیون
هاي پزشكي.

- صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگی

- معاينه اوليه مصدومين و تطبيق ضايعات با قانون ديات كاركنان.

- معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي.

- معاينه مجدد مصدومين و اعلام بهبودي يا نقص عضو بدون تعيين ميزان نقص عضوي و ارش."

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز