نام و نام خانوادگی : رویا - باقرنیا

تاریخ شروع کارشناسی : 1387/11/01

رشته کارشناسی : مامایی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:استان البرز

شماره پروانه :187/5667

شماره تلفن همراه: 09125018291

شماره تلفن : 021-44117019

آدرس : فردیس کرج، فلکه دوم، خیابان 16، درمانگاه به آفرین

شرح صلاحیت

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز