نام و نام خانوادگی : اسکندر - منظوری

تاریخ شروع کارشناسی : 1392/05/01

رشته کارشناسی : تجهیزات پزشکی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:کرج

شماره پروانه :187/9998

شماره تلفن همراه: 09121123226

شماره تلفن : 021-22863536

آدرس : " تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان سیمرغ، کوچه جوادی، پلاک1 "

شرح صلاحیت

"- رتبه ۲ : تطابق مواد مصرفی وتجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی با استانداردهای مربوطه 

- بررسی فنی و اقتصادی طرح های مهندس پزشکی و اعضای مصنوعی. 

- بررسی مواد مورد مصرف در قطعات پزشکی (بیوتریال) دستگاه های مترون و استریل کننده و بررسی 

  اتاق تمیز (بیومتریال) 

- بررسی پردازش های سیگنالهای صوتی و تصویری بیولوژیکی و دیجیتالی (بیو الکتریک) 

- بررسی ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی (بیو الکتریک) 

- بررسی و ارزیابی دستگاههای لیزر (بیوتریال)"

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز