نام و نام خانوادگی : مهدی - انوشه پور

تاریخ شروع کارشناسی : 1388/04/03

رشته کارشناسی : مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:هشتگرد

حوزه جغرافیایی فعالیت:سراسر کشور

شماره پروانه :187/9915

شماره تلفن همراه: 09126439747

شماره تلفن : 026-32733442

آدرس : کرج، چهارراه طالقانی، نبش کوچه شهید عین الهی، ساختمان سبز

شرح صلاحیت

"- بررسی کیفیت مواد غذایی. - بررسی انواع مسمومیت غذایی و روش های بررسی و پیشگیری آن. - تعیین و ارزیابی خسارت وارده به کارخانجات مواد غذایی. - ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات، کارخانجات و ماشین آلات مواد غذایی. - ارزیابی فرآوری محصولات کشاورزی. - اظهار نظر در خصوص ایجاد طرح تفصیلی کارخانجات تولید مواد غذایی. - تعیین وارزیابی خسارت وارده به شیلات و کشتارگاه ها.- بررسی انواع سیلوها و نحوه نگهداری و ذخیره مواد غذایی.  "

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز