نام و نام خانوادگی : نسیم - بذرگری

تاریخ شروع کارشناسی : 1388/02/28

رشته کارشناسی : مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:استان البرز

شماره پروانه :187/6037

شماره تلفن همراه: 09376603527

شماره تلفن : 026-34322151

آدرس : کرج، باغستان غربی، لاله غربی، مجتمع استاد شهریار، واحد 123

شرح صلاحیت

"- بررسي انواع سيلوها، نحوه نگهداري و ذخيره مواد غذايي. - بررسي انواع مسموميت غذايي و روشهاي بررسي و پيشگيري. - بررسي علل و عوامل ايجادكننده فساد. - بررسي كيفيت مواد غذايي. - تعيين و ارزيابي خسارت وارده به شيلات و كشتارگاه ها. - تعيين و ارزيابي خسارت وارده به كارخانجات مواد غذايي."

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز