نام و نام خانوادگی : نادر - جعفری کلهری

تاریخ شروع کارشناسی : 1385/12/01

رشته کارشناسی : مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:سراسر کشور

شماره پروانه :187/3480

شماره تلفن همراه: 09126439747

شماره تلفن : 026-32733442

آدرس : کرج، چهارراه طالقانی، نبش کوچه شهید عین الهی، ساختمان سبز

شرح صلاحیت

"- بررسي انواع مسموميت غذايي و روش هاي بررسي و پيشگيري.- بررسي كيفيت مواد غذايي."

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز