نام و نام خانوادگی : علیرضا - حسینی

تاریخ شروع کارشناسی : 1383/11/11

رشته کارشناسی : امور فلزات

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:سراسر کشور

شماره پروانه :187/1204

شماره تلفن همراه: 09122682059

شماره تلفن : ۰۲۶34۶۴۳۵۰۵

آدرس : کرج، 45 متری گلشهر، خیابان آبان شرقی، ساختمان ارکیده، پلاک 23

شرح صلاحیت
- ارزيابي تجهيزات فلزي صنعتي
-ارزیابی محصولات ریختگری چودنی

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز