نام و نام خانوادگی : محسن - دنگ پیائی

تاریخ شروع کارشناسی : 1388/08/04

رشته کارشناسی : امور پزشکی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:استان البرز

شماره پروانه :187/6575

شماره تلفن همراه: 09125647815

شماره تلفن : 026-34499002

آدرس : جهانشهر، میدان شهید مدنی، ابتدای خیابان مهران، ساختمان پزشکان آراد، طبقه 3، واحد9

شرح صلاحیت
- اظهار نظر در مورد حفظ اسرار حرفه اي و حفظ اطلاعات بيمار
- اظهار نظر در مورد عيوب و بيماری هاي موجب فسخ نكاح
- بررسي صحنه جرم و بررسي آثار ظاهري اجساد بدون انجام كالبد شكافي.
- شرکت در کمیسیونهای قصور پزشکی.
- صدور گواهی ازکارافتادگی.
- صدور گواهی تعیین سن.
- صدورگواهی سلامت جسمانی جهت استخدام مستخدمین دولت وسلامت زوجین برای فرزند خواندگی.
- صدورگواهی معاینات اولیه و مجدد مصدومین و تطبیق با قانون دیات و تعیین نقص عضو وارش.
- صدورگواهی بررسی ناباروری زنان و بررسی علل ناتوانی جنسی در مردان.

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز